Öppettider

  • mån - fre
    7.00 - 16.00 Lunchstängt 12.00-12.45

GDPR- Richard Magnusson AB:s
integritetspolicy

Senaste uppdaterad: Augusti 18

I samband med dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018 vill vi upplysa dig som kund hos oss vilken typ av information rörande dig som sparas i våra system. Nedan finner du hur dina uppgifter hanteras hos oss.

Vem är ansvarig för era personuppgifter?

Richard Magnusson AB, org.nr: 556370-3916, med adress Polstjärnegatan 10, 417 56 Göteborg, med telefonnummer 031-22 23 40 och e-post info@rima.se är ansvarig för behandling av era personuppgifter.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi har samlat in från er är uppgifter såsom ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress samt organisationsnummer.

Varför sparar vi era personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter är för syftet att administrera och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, förbättra våra produkter och tjänster, leverera varor, tillhandahålla support och att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och beslut som fattas av myndigheter.

Hur länge sparar vi era uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för.
Dock raderar vi dina personuppgifter om du inte längre önskar vara kund hos oss eller om ni ber oss ta bort vissa data. Dina personuppgifter kan lagras längre än ovanstående, i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller beslut som fattas av myndigheter såsom bokföringslagen.

Vem har tillgång till era personuppgifter?

Er data behandlas endast av Richard Magnusson AB och delas inte ut eller säljs till tredje part med undantag till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. företag som arbetar med vår IT och molntjänster. I dessa fall tecknas personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår policy.

Cookies

När du besöker vår webbplats sparas kakor eller så kallade cookies på din dator. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för dig som användare eller ger oss statistik om ditt användande av sidan. Det finns två stycken typer av cookies:
Den första typen även kallat permanenta cookies sparar filen under en längre tid och används bl.a. för statistik. Dessa sparas på din dator eller mobila enhet tills de upphör att gälla, ersätts av nya eller att du manuellt tar bort dem. Den andra typen kallas sessionscookies och försvinner så fort du stänger ner din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Vår cookiepolicy.

Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig, och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Ändring av Intergritetspolicy

Vi kan ändra eller uppdatera detta dokument vid behov. Vänligen läs den regelbundet. När vi uppdaterar detta dokument, reviderar vi senaste version och datumet överst i dokumentet.